పెళ్లి పీటల ముందు వరకూ జరిగే కథ ఇది

– ‘వరుడు కావలెను’ హీరో నాగశౌర్య పెద్దస్టార్‌ కావడానికి 5 వరస హిట్లు కావాలి. నాకు ఉన్న పెద్ద హిట్‌ ‘చలో’ ఇంకా నాలుగు కావాలి. ‘వరుడు

Read more