తెలుగోడా..తిప్పరా.. మీసం ‘నాటు నాటు ‘కు ఆస్కార్ అవార్డు

యావత్ తెలుగు ప్రజలు గర్వగా చెప్పుకునే సందర్భం వచ్చేసింది. ఆర్ఆర్ఆర్ లోని నాటు నాటు సాంగ్ కు ఆస్కార్ అవార్డు దక్కింది. ఆస్కార్ అవార్డు దక్కించుకున్న తొలి

Read more