తాలిబన్లలో విభేదాలు..బరాదర్ అలక!

కూర్పు నచ్చక అధికారిక కార్యక్రమాలకు బరాదర్ దూరం కాబుల్ : ఆఫ్ఘనిస్థాన్‌ను ఆక్రమించుకుని తాత్కాలిక ప్రభుత్వాన్ని కూడా ప్రకటించిన తాలిబన్లు ఇప్పుడు అంతర్గత కుమ్ములాటలతో సతమతం అవుతున్నారు.

Read more