మొఘల్ గార్డెన్స్ కు పేరు మార్పు..

రాష్ట్రపతి భవన్‌లోని ప్రఖ్యాత మొఘల్ గార్డెన్స్ పేరును మార్చింది కేంద్రం. ఇప్పటి వరకు మొఘల్ గార్డెన్స్ పిలువబడగా..ఇక నుండి ‘అమృత్ ఉద్యాన్’గా పిలువబడుతుంది 75 సంవత్సరాల భారత

Read more