ఒకే కాన్పులో ఆరుగురు పిల్లలు..

పుట్టిన పిల్లలో ఇద్దరూ భూమి మీదకు వచ్చిన వెంటనే కన్నుమూశారు మధ్యప్రదేశ్‌: ఓ మహిళ ఒకే కాన్పులో ఆరుగురు పిల్లలకు జన్మనిచ్చింది. అయితే, ఆ ఆనందం పది

Read more