ప్రేమించడంలేదని కత్తితో దాడి

– బాలిక పరిస్థితి అందోళనకరం- డీసీపీ తార్నాక: తనను ప్రేమించడం లేదని కక్ష పెంచుకున్న ఓ ప్రేమోన్నాది ఇంటర్‌ విద్యార్థినిపై విచక్షణా రహితంగా కత్తితో డాడికి పాల్పడ్డాడు.

Read more