నాలుగు రోజుల్లో ముగ్గురు ప్రముఖులను పోగొట్టుకున్న టాలీవుడ్

తెలుగు చిత్రసీమలో వరుస విషాదాలను అందర్నీ షాక్ కు గురి చేస్తున్నాయి. ఒకరు కాదు ఇద్దరు కాదు ముగ్గురు ప్రముఖులను కేవలం నాల్గు రోజుల్లో పోగొట్టుకుంది తెలుగు

Read more