ఈరోజు మరింత ఎమోషన్!

కంటెస్టెంట్స్ విపరీతమైన భావోద్వేగాలు ఇక ఈరోజు ఎపిసోడ్ చూస్తే మరింత ఎమోషనల్ అవ్వడం ఖాయం అని చెప్పాలి. షోయెల్ తండ్రి అలాగే లాస్య కొడుకు మరియు భర్త

Read more