అమెరికాలో కాల్పుల కలకలం.. ఆరుగురు మృతి

మెల్సన్ కూర్స్ బీర్ల కంపెనీలో ఘటన మిల్‌వాకీ: అమెరికాలో బుధవారం సాయంత్రం కాల్పుల కలకలం చోటుచేసుకుంది. తనను ఉద్యోగం నుంచి తొలగించడాన్ని జీర్ణించుకోలేకపోయిన ఓ వ్యక్తి తుపాకితో

Read more