తెనాలి లో ఐరన్ స్క్రాప్‌తో ప్రధాని మోదీ విగ్రహం

మన దేశంలో ఎవరూ కూడా ఇంతవరకు చేయని పనిని తెనాలి వాసులు చేసారు. ఆటోమొబైల్ ఐరన్ స్క్రాప్‌తో భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ విగ్రహాన్ని తీర్చిదిద్ది వార్తల్లో

Read more