గుజరాత్ లోని మోర్బి జిల్లాలో 108 అడుగుల హనుమాన్ విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించిన ప్రధాని మోడీ

ఈరోజు హనుమాన్ జయంతి సందర్బంగా గుజరాత్ లోని మోర్బి జిల్లాలో నిర్మించిన 108 అడుగుల హనుమాన్ విగ్రహాన్ని ప్రధాని మోడీ వర్చువల్ గా ఆవిష్కరించారు. హనుమాన్ జయంతి

Read more