అమెరికాలో పోలీస్‌ దాష్టీకం

ఆఫ్రికన్ అమెరికన్ మెడ‌‌ పై మోకాలితో తొక్కిపెట్టిన అధికారి..తనకు ఊపిరి ఆడడం లేదని చెప్పినా కాలుతీయని పోలీసధికారి అమెరికా: అమెరికాలో ఓ ఆఫ్రికన్ అమెరికన్‌‌పై మిన్నెసొటా పోలీసులు

Read more