కేంద్ర కేబినెట్‌లో స్థానంలేని బుందేల్‌ఖండ్‌!

లక్నో: ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని ఇతర స్థానాల్లో ఎంపిలకు ప్రాతినిధ్యం లభించిన విధంగా వెనుకబడిన ప్రాంతం అయిన బుందేల్‌ఖండ్‌ప్రాంతానికి మాత్రం కేంద్ర కేబినెట్‌లో ప్రాతినిధ్యం లభించలేదు. బుందేల్‌ఖండ్‌ప్రాంతం యుపికి సంబంధించి

Read more