మంత్రి అప్పలరాజుకు ఘోర పరాభావం

శారదాపీఠం వద్ద అడ్డుకున్న సీఐ విశాఖ : విశాఖ శారదాపీఠం దగ్గర మంత్రి సీదిరి అప్పల్రాజు కు పరాభవం జరిగింది. దీంతో ఆయన లోనికి వెళ్లకుండా తిరిగి

Read more