పార్లమెంట్‌ శీతాకాల సమావేశాలు రద్దు

భారత్‌లో కరోనా వ్యాప్తి అదుపులోకి రాకపోవడంతో నిర్ణయం న్యూఢిల్లీ: దేశంలో కరోనా వ్యాప్తి అదుపులోకి రాకపోవడంతో పార్ల‌మెంట్ శీతాకాల స‌మావేశాలను రద్దు చేసే అవకాశాలు కనపడుతున్నాయి. పార్లమెంటు

Read more