పౌరసత్వ బిల్లుతో మైనార్టీలకు ఇబ్బంది లేదు

బెంగళూరు: పౌరసత్వ చట్ట సవరణ బిల్లు వల్ల మైనార్టీలకు ఇబ్బంది కలుగుతుందంటూ కొంతమంది చేస్తున్న వాదన కేవలం రాజకీయ దురుద్ధేశంతో మాత్రమే చేస్తున్నారని కేంద్ర ఇంధన శాఖ

Read more