ఇపుడు మేము మారుతున్నాం.. : తాలిబన్ మంత్రి ముత్తాఖీ

అమెరికా లాంటి పెద్ద దేశానికి ఓపిక, సహనం అవసరం ..మంత్రి కాబుల్: ఆఫ్ఘనిస్థాన్ పై ఆర్థిక ఆంక్షలు విధించడం, దేశాన్ని అస్థిరపరచడం వల్ల ఎవరికైనా ఒరిగేదేమీ లేదని

Read more