వ్య‌క్తిని కాపాడ‌బోయి ప్రాణాలు కోల్పోయిన మంత్రి!

మాక్‌డ్రిల్‌ను చిత్రీకరిస్తూ నీటిలో పడిపోయిన కెమెరామన్ మాస్కో: ప్రమాదవశాత్తు నీటిలో పడిపోయిన కెమెరామన్‌ను రక్షించే క్రమంలో రష్యా మంత్రి ఒకరు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. నొరిల్క్స్ ప్రాంతంలో జరిగిందీ

Read more