పాక్‌ తోక కట్‌ చేసిన అమెరికా

పాక్‌ తోక కట్‌ చేసిన అమెరికా 33 బిలియన్ల సహాయం రద్దు పాక్‌ బుద్ధి మారలేదన్న అమెరికా వాషింగ్టన్‌: ఆదివారం పాకిస్థాన్‌కు గట్టి ఎదురు దెబ్బ తగిలింది.

Read more