నేడు ప్రపంచ వలస పక్షుల దినోత్సవం

నేడు ప్రపంచ వలస పక్షుల దినోత్సవం. యునెస్కో 2006 నుంచి వలస పక్షు దినోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తుంది. వ్యర్ధాలు, కాలుష్యం కారణంగా ప్రపంచ వారసత్వ ప్రాంతాలకు తీవ్ర నష్టం

Read more