మేతీ క్రిస్పీల్బు

మేతీ క్రిస్పీల్బు కావలసినవి గోధుమపిండి-అరకప్పు, సోయాపిండి-పావ్ఞకప్పు మెంతిఆకులు-పావ్ఞకప్పు, పెరుగు-రెండు టేబుల్‌స్పూన్లు పంచదార-అర టేబుల్‌స్పూన్‌, నువ్ఞ్వలు-రెండు టేబుల్‌స్పూన్లు. వాము-అర టేబుల్‌స్పూన్‌, పసుపు-చిటికెడు నూనె-రెండు టేబుల్‌స్పూన్లు, ఉప్పు-తగినంత గ్రీజింగుకు: పావు

Read more