‘చుక్క’ లేక వచ్చిన తంటా !: ‘ఎర్రగడ్డ’కు 100 ఓ పి కేసులు

లాక్‌డౌన్‌ నేపథ్యంలో పెరుగుతున్న రోగులు Hyderabad: లాక్‌ఔట్‌ నేపథ్యంలో మద్యం దుకాణాలను మూసి ఉంచడంతో మద్యం ప్రియులు తాగడానికి మద్యం దొరక్కవెర్రెత్తి పోతున్నారు. కొందరు మానసిక అనారోగ్యానికి

Read more