వందేళ్ల తరువాత కనిపించిన నల్ల చిరుత

నైరోబి: ఆఫ్రికా దేశం కెన్యాలోని శాన్‌డీగో జులో అమర్చిన సీక్రెట్‌ కెమెరాలకు నల్ల చిరుత చిక్కిది. దాదాపు వందేళ్లల తరువాత ఈనల్ల చిరుత కనిపించింది. ఈ కెమెరా

Read more