దేశంలోనే తొలిసారి ఇంటింటికీ మేఘా గ్యాస్‌

కర్నాటక, ఎపిలలో 3 జిల్లాల్లో ప్రారంభం హైదరాబాద్‌: దేశంలో తొలిసారిగా గృహవాణిజ్య అవసరాలకు గ్యాస్‌ను సరఫరాచేసే ప్రాజెక్టు మేఘా ఇంజనీరింగ్‌సంస్థ ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని కృష్ణాజిల్లా, కర్ణాటకలోని తుముకూరు, బెల్గాం

Read more