అమెరికాలో ఆటా ఆధ్వర్యంలో ఆరోగ్య శిబిరం!

వాషింగ్టన్‌: అమెరికాలో ఉంటున్న తెలుగు వారి కోసం అమెరికన్‌ తెలుగు అసోసియేషన్‌ (ఆటా) భారీ ఆరోగ్య శిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. వాషింగ్టన్‌లో దీనిని ఏర్పాటు చేశారు. తెలుగువారితో

Read more