మీరాబాయి

ముద్ర మీరాబాయి మీరాబాయి సాంప్రదాయ హిందూ ఆధ్యాత్మిక గాయకురాలు. రాజస్థాన్‌కు చెందిన మీరా కృష్ణుని భక్తురాలు. వైష్ణవ భక్తి ఉద్యమ వ్యక్తులలో ఒకరు మీరాబాయి. ఆమె రాసిన

Read more