వైద్య ఆరోగ్య, పోలిస్‌ శాఖలకు పూర్తి వేతనాలు

ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన ఆర్ధిక శాఖ హైదరాబాద్‌: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వైద్య ఆరోగ్య శాఖ, పోలీస్‌ శాఖల ఉద్యోగులకు పూర్తి వేతనం చెల్లిస్తు రాష్ట్ర ఆర్ధిక శాఖ

Read more