శ్రీలంకకు 3.3 టన్నుల వైద్య సామాగ్రిని పంపిణీ చేసిన భారత్

కొలంబో: శ్రీలంకలోని ఉచిత ప్రీ-హాస్పిటల్ కేర్ అంబులెన్స్ సేవకు ఇండియా 3.3 టన్నుల వైద్య సామాగ్రిని అందజేసింది.దాంతో శ్రీలంక కి ఇచ్చిన మాట‌ని నెర‌వేర్చుకుంది..విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రి

Read more