ప్రజావైద్య సేవలో క్యూబా ఆదర్శం

ప్రజావైద్య సేవలో క్యూబా ఆదర్శం ప్రపంచీకరణ ప్రభావం వల్ల ప్రజారోగ్యంపై ప్రభుత్వం అంతంత మాత్రంగా నిధులు కేటాయిస్తుంది. ఈ మేరకు వైద్యరంగంపై చేసే వ్యయం వృధా ఖర్చుగా

Read more