కరీంనగర్ మెడికల్ కళాశాల క్లాస్ రూమ్ లకు మంత్రి గంగుల భూమి పూజా

కరీంనగర్ మెడికల్ కళాశాల క్లాస్ రూమ్ లకు మంత్రి గంగుల కమలాకర్ భూమి పూజ చేశారు. తరగతి గదుల నిర్మాణానికి ప్రభుత్వం రూ. 7 కోట్లను మంజూరు

Read more