మెటర్నల్‌ షాక్‌లో రకాలు

రోగి కండిషన్‌ని బట్టి కారణాల్ని బట్టి మెటర్నల్‌ షాక్‌ని స్థూలంగా 4 తరగతులుగా విభజించవచ్చు. మొదటి హేమరేజిక్‌ షాక్‌: 6- 7 శాతం మందిలో ప్రసవ సమయంలో,

Read more

గర్భిణీల్లో మెటర్నల్‌ షాక్‌

గర్భిణీల్లో ప్రసవ సమయానికి ముందు, ప్రసవసమయంలో తర్వాత రక్తప్రసరణ లోపం వల్ల షాక్‌ కలుగుతుంది. ఇది గర్భిణీల్లో కలిగే సీరియస్‌, అత్యవసర ప్రమాద పరిస్థితి. ఇది 16.3శాతం

Read more