సైనికులపై డ్రోన్ దాడి… 80 మంది మృతి

యెమెన్‌లోని మసీదులో ప్రార్థనలు చేస్తున్న సైనికులు యెమెన్‌: యెమెన్‌ లోని ఓ మసీదులో ప్రార్థనలు చేస్తున్న సైనికులే లక్ష్యంగా ఉగ్రవాదులు డ్రోన్‌ క్షిపణిని ప్రయోగించడంతో 80 మందికి

Read more

మనలో అహాన్ని తొలగించాలి

మనలో అహాన్ని తొలగించాలి ఈ ప్రపంచంలోని సర్వజీవరాసులను పెంచేవాడూ, పోషించేవాడూ, నిర్మూలించేవాడూ దైవమే. ఆయన సృష్టికర్త. ఆయన సర్వ సంపన్నుడు. ఆయన చర్యలు మనకు అర్థం కాక

Read more

పశ్చాత్తాపమే పరమావధి

పశ్చాత్తాపమే పరమావధి ఈ ప్రపంచంలో తప్పు చేయని మనిషెవడూ ఉండడు. ఉదయం లేచింది మొదలు రాత్రి పడు కునేంతవరకు తెలిసో, తెలి యకో మనిషి వల్ల తప్పులు

Read more

ఫోన్‌లో అనవసరంగా మాట్లాడటమూ పాపమే

ఫోన్‌లో అనవసరంగా మాట్లాడటమూ పాపమే సాధారణంగా మనుషులు తమ తమ పనులతో ఇతరులను కష్టపెడుతుంటారు. ఉదాహరణకు కఠిన భాషణల ద్వారా నోటితో, కొట్టడం ద్వారా చేతులతో ఇతరులను

Read more

సాఫల్యమార్గం

సాఫల్యమార్గం కలిమిలేములు, కష్టసుఖాలు, ఆశనిరాశల నడుమ మనిషి చేసే పోరాటమే ‘జీవితం. ఎంతటి జటిల సమస్య ఎదురైనా జీవితం ముందు తలవంచకుండా, సాహసంతో జీవితాన్ని శాసించగల అపారమైన

Read more

అందరికంటే కృతఘ్నడు సైతాన్‌

అందరికంటే కృతఘ్నడు సైతాన్‌ ”మానవతా వాదం కంటే గొప్ప పుస్తకం ఏముంది? అని మహాత్మాగాంధీ మానవత్వాన్ని నిర్వచించారు. ఇంకా ఆయన ”మానవత్వం అన్నింటినీ రక్షిస్తుంది అని కూడా

Read more

కోపమే అనర్థాలకు మూలం

కోపమే అనర్థాలకు మూలం ఒకసారి మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వద్దకు ఒక వ్యక్తి వచ్చాడు. ఇలా అన్నాడు ”మహనీయ ప్రవక్తా(స)! నాకేదైనా ఉపదేశమివ్వండి. సంక్షిప్తంగా ఉపదేశించండి

Read more

పాపాల పాలవకు

పాపాల పాలవకు సర్వలోకాల సృష్టికర్త అయిన అల్లాహ్‌ మానవ్ఞనికి శక్తియుక్తులను, స్వేచ్ఛా స్వాతంత్య్రాలను ఇచ్చి ఇట్టే వదలిపెట్టలేదు. అతని మార్గదర్శనం కొరకు గొప్ప ఏర్పాట్లు చేశాడు. ప్రవక్తలను

Read more

పాపాలు క్షమించబడే రాత్రి-షబేఖద్ర్‌

పాపాలు క్షమించబడే రాత్రి-షబేఖద్ర్‌ రమజాను మాసం పరమ పవిత్రమైనది. శుభప్రదమైనది. విశిష్టమైనది. ఇది వరాల వసంతం అని అందరికి తెలిసిందే. మొదటి పదిరోజులు కారుణ్యభరితమైనవి. ఈ దశలో

Read more