చైనాలో ఆరు రోజుల్లో మాస్కుల ఫ్యాక్టరీ!

ఆదివారం నాడు మాస్క్ ల తయారీ ప్రారంభం చైనా: ఇటీవల పదంటే పది రోజుల్లో 1000 పడకల ఆసుపత్రిని నిర్మించిన చైనా ఇప్పుడు కేవలం ఆరు రోజుల

Read more