స్పెయిన్ రాణి కరోనాతో మృతి

24 గంటలలో కొత్తగా 8,000 మందికి కరోనా వైరస్  స్పెయిన్ రాణి మరియా తెలిసా కరోనా వైరస్ సోకి చికిత్స పొందుతూ మరణించారు. 86 సంవత్సరాల బౌర్బోన్

Read more