మంచుదుప్పటిలో మన్యం

మంచుదుప్పటిలో మన్యం ముంచంగిపుట్టు (విశాఖపట్నం): ఏ.వోబి సరిహద్దు ప్రాంతంలో చలితీవ్రత రోజురోజుకు పెరిగిపోతుంది. దీంతో గిరిజనులు గజగజ వనికిపోతున్నారు సాయంత్రం నాలుగు గంటల నుంచే చలి ప్రతాపాన్ని

Read more