రెండో పెళ్లి విషయంలో మనోజ్ కు మోహన్ బాబు ఫస్ట్ చెప్పిన మాట ఇదేనట..

కలెక్షన్ కింగ్ మోహన్ బాబు ..మనోజ్ రెండో పెళ్లి ఫై స్పందించారు. భూమా మౌనిక రెడ్డిని మనోజ్ పెళ్లి చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. వీరిద్దరికి ఇది రెండో

Read more