సాయంకాలపు స్నాక్స్‌

రుచి: వెరైటీ వంటకాలు ‘చెలి’ పాఠకుల కోసం ప్రత్యేకం జీడిపప్పు బాల్స్‌ కావలసినవి: జీడిపప్పు-1కప్పుపెసరపప్పు-పావ్ఞ కప్పు (దోరగా వేయించుకోవాలి)చిక్కటి పాలు- కప్పు, పంచదార-పాపు కప్పుదాల్చిన చెక్కపొడి- కొద్దిగా,

Read more