ట‌వ‌ల్ అడిగితే ఇవ్వలేదని భార్యను చంపిన భర్త

ఈరోజుల్లో చంపడానికి పెద్ద కారణం అవసరం లేదని కొంతమంది నిరూపిస్తున్నారు. వంట సరిగా చేయలేదని భార్యలను కొంతమంది చంపుతుంటే..తాజాగా స్నానం చేశాక ట‌వ‌ల్ అడిగితే ఇవ్వ‌లేద‌ని భార్య‌ను

Read more