తీన్మార్ మల్లన్న ఆఫీస్ లో మరోసారి పోలీసుల సోదాలు

క్యూ న్యూస్ అధినేత తీన్మార్ మల్లన్న ఆఫీసులో మరోసారి పోలీసులు సోదాలు నిర్వహించారు. వందల సంఖ్యలో మఫ్టీలో వచ్చిన పోలీసులు ఆఫీసులోని 10 కంప్యూటర్లు, 15 హార్డ్

Read more