నోబెల్‌ గ్రహీతతో గ్రేటా థన్‌బర్గ్‌

ఆక్స్‌ఫర్డ్ యూనివర్సిటీలో మలాలాను కలుసుకున్న గ్రెటా థన్‌బర్గ్ బ్రిటన్‌: నోబెల్ గ్రహీత మలాలా యూసఫ్‌జాయ్‌ని స్వీడన్ బాలిక, ప్రముఖ పర్యావరణ పరిరక్షణ కార్యకర్త గ్రెటా థన్‌బర్గ్ కలుసుకుంది.

Read more