వేసవి స్వేదానికి చెక్కుచెదరని మేకప్‌

వేసవి స్వేదానికి చెక్కుచెదరని మేకప్‌ వేసవికాలం వచ్చిందంటే చాలు ప్రతి ఒక్కరి నోటా ఈ మాటే ఉంటుంది. ”అబ్బ! ఈ ఎండకంటే ఆ వర్షమే నయమనిపిస్తుంది కదా

Read more

మాస్క్‌లు…ప్యాక్‌లు

మాస్క్‌లు…ప్యాక్‌లు చర్మానికిరక్షణ, టైట్‌నెస్‌, కాంతి, నిగారింపు ఇవ్వటంలో ఫేస్‌ప్యాక్‌ ఎంతో ప్రధానపాత్ర వహిస్తాయి. అనేక పండ్ల నుంచి ధాన్యాల నుంచి కాయగూరల నుంచి వీటిని చేసుకోవచ్చు. పైగా

Read more