జపాన్‌లో తెలంగాణ శాస్త్రవేత్తకు అవార్డు

జపాన్‌: పట్టు పరిశ్రమలో పరిశోధనలతో విశేష కృషి చేసిన తెలంగాణ శాస్త్రవేత్త డాక్టర్‌ తాళ్లపల్లి మొగిలి జపాన్‌లోని అంతర్జాతీయ పట్టు కమిషన్‌ నుంచి ప్రతిష్ఠాత్మక లూయీస్‌ పాశ్చర్‌

Read more