తిరుమలలో శ్రీరామ నవమి వేడుక

హనుమంత వాహనంపై శ్రీరాముని దర్శనం Tirumala: తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో శ్రీరామనవమి సందర్భంగా బుధవారం రాత్రి 7 నుండి 9 గంట‌ల వ‌ర‌కు హ‌నుమంత వాహ‌నసేవ జరిపారు.

Read more

మూఢవిశ్వాసాలు శ్రేయస్కరం కావు

ఆధ్యాత్మిక చింతన భరద్వాజ మహర్షి సలహాపై సీతారామ లక్షణులు చిత్రకూట పర్వతాన్ని చేరుకున్నారు. శ్రీరాముడన్నాడు ‘లక్ష్మణా! మనం ఈ ప్రాంతంలోనే ఆశ్రమం ఒకటి ఏర్పాటు చేసుకుందాం. అందులోనే

Read more

శ్రీమద్రామాయణం

ఆధ్యాత్మిక చింతన రామ సుగ్రీవుల మైత్రి కుదిరింది. రాముని దుఃఖానికి కారణమేమిటో సుగ్రీవుడు తెలిసికున్నాడు. సుగ్రీవుని కష్టాలకు కారణమేమిటో రాముడు తెలుసుకున్నాడు. వాలిని చంపుతానని శ్రీరాముడు మాట

Read more

అన్నదమ్ముల ఆదర్శజీవనం

ఆధ్యాత్మిక చింతన సమాజంలో ధర్మబద్ధంగా జీవితాన్ని కొనసాగించుకోవాలనే వారు ఎన్నో సమస్యలనెదుర్కోవలసి వస్తుంది. మరెన్నో క్లిష్టపరిస్థితులను అధిగమించాల్సి వస్తుంది. నీతినియమాలతో ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో సాగడం సాహసంతో కూడిన

Read more