గుంటూరు జిల్లాలో మహిళా అత్యాచారం హత్య ఫై లోకేష్ ఆగ్రహం

ఏపీలో రోజు రోజుకు ఆడవారిపై అత్యాచారాలు , హత్య లు పెరిగిపోతున్నాయి. ప్రతి రోజు రాష్ట్రంలో ఎక్కడో ఓ చోట అత్యాచారం ఘటన వెలుగులోకి వస్తూనే ఉంది.

Read more