ఆధార్‌తో పాన్‌ అనుసంధానానికి గడువు పొడిగింపు

మార్చి 31కి పొడిగిస్తూ కేంద్రం నిర్ణయం న్యూఢిల్లీ: ఆధార్‌తో పాన్ నంబరు అనుసంధానానికి ఉన్న డెడ్‌లైన్‌ను కేంద్ర ప్రభుత్వం పొడిగించింది. డిసెంబరు 31 వరకు ఉన్న డెడ్‌లైన్‌ను

Read more