ఏపీలోని కొత్త జిల్లాలకు ఎల్‌జీడీ కోడ్‌లు

ఇకపై కొత్త కోడ్‌ల ఆధారంగానే పాలనాపరమైన వ్యవహారాలు అమరావతి: ఏపీలోని కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన 13 జిల్లాలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం లోకల్ గవర్నమెంట్ డైరెక్టరీ (ఎల్‌జీడీ) కోడ్‌లు

Read more