నేడు జాతీయ బాలికా దినోత్సవం

ఆడబిడ్డను బతకనిద్దాం..ఆ బిడ్డకు బతుకునిద్దాం ఇటీవల కాగ్‌ ఇచ్చిన నివేదిక ప్రకారం 24 శాతం కేంద్ర నిధులను రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఖర్చు చేయలేదు. పిల్లలకు ఉచిత నిర్బంధ

Read more