కాలం ఏదైనా నిమ్మరసం మంచిదే

గ్లాసు గోరువెచ్చని నీటిలో ఒక నిమ్మచెక్క కలుపుకుని తాగడం వల్ల కొన్ని రకాల ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. శుభ్రమైన నీటిని మరగించి తాగే వేడివరకు చల్లార్చాలి. అరగ్లాసు నీటిలో

Read more