చిట్కాలు

ఆకు కూరలు వండేటపుడు ఆకుకూరలను ఎండలో ఉంచకూడదు. ఎండలో ఉంచితే వాటిలో ఉండే కెరోటిన్‌ నశిస్తుంది. ఆకుకూరలను వండడానికి ముందు శుభ్రంగా కడగాలి. ఆకులను పెద్ద ముక్కలుగా

Read more