పడక కుర్చీ నాయకులు ఆలోచించాలి

ఒక్కమాట.. (ప్రతిశనివారం) ఇన్నేళ్లు సుదీర్ఘమైన పోరాటంలో కాంగ్రెస్‌ ఎన్నో ఒడిదుడుకులు, చీకటి వెలుగులను చవిచూసింది. కాంగ్రెస్‌ నేటికీ సజీవంగా ఉందంటే ఆనాడు స్వాతంత్య్ర సమరంలో పెద్దలు చేసిన

Read more